Neteja d’edificis municipals

  • Nombre d'expedient: EXP.C.13/15
  • Tipus de contracte: Serveis
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 14/09/2015
  • Data termini: 14/09/2015

Document adjunt al contracte