Rectificació de rasant al carrer Guillem Martí

  • Nombre d'expedient: EXP.C.13/16
  • Tipus de contracte: Obres
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 09/08/2016
  • Data termini:

Document adjunt al contracte