Rehabilitació cafeteria poliesportiu

  • Nombre d'expedient: EXP.C.19/15
  • Tipus de contracte: Obres
  • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
  • Data publicació: 18/11/2015
  • Data termini: 18/11/2015

Document adjunt al contracte