Club SAD Binissalem

Club reconegut pel Registre d’Entitats esportives de les Illes Balears, núm. DC-2804.

Federació Espanyola de Lluites Olímpiques i Disciplines Associades FELODA.

Federació Balear de Lluita Olímpica i Modalitats Associades FBLO.

Visita el nostre web: clubsadbinissalem.es