Casals d’època barroca

Can Llorenç

Els casals de Binissalem ens presenten un dels conjunts més notables de façanes tradicionals de Mallorca. Ens ocupem de les corresponents a l’època barroca. L’evolució d‘aquestes façanes té com a punt de partida Can Llorenç, al barri del Pou Bo, on el parament està fet de paredat antic aterracat. Destaquen el portal rodó amb dovelles i rebranques de pedra viva, les finestres petites i, sobretot, els dos finestrons amb esplandit de la planta baixa que són d‘una tipologia cada vegada menys conservada. El primitivisme d‘aquesta façana es remunta a l’inici del segle XVII.

Cliqueu per veure el mapa

Can Sabater

No molt enfora, al carrer de la Concepció, Can Sabater mostra una façana un poc més evolucionada, on les finestres de la planta superior es decoren a la lliuda amb la típica esmotxadura de l’arc conopial. Sobre aquesta planta s’aixeca el porxo, la presència del qual encara no té una repercussió estètica en l’acabament exterior.

Cliqueu per veure el mapa

Can Amengual

A la plaça de la Quartera trobem Can Amengual, un casal que ja presenta les formes pròpies del segle XVIII. La planta baixa apareix desvirtuada per obertures posteriors, però la planta noble conserva els balcons i les finestres d’època. El porxo apareix aquí de forma evident i contribueix amb la seva filera de finestres a peraltar l’alçat de la façana. Un petit detall a observar és l’escut amb les armes d’Amengual.

Cliqueu per veure el mapa

Can Tous

Dins d’una tipologia semblant es troba Can Tous, amb una façana mixta de balcons i de finestres que s’obren de forma alterna. De les finestres del porxo destaca la que té la mènsula de pedra d’on penjava la corriola per pujar els sacs i emmagatzemar-los.

Cliqueu per veure el mapa

Ca l’Ardiaca

Situades als extrems del passeig del Born, s’alcen dues cases del segle XVIII que, en el seu moment, contribuïren a enriquir la tipologia dels casals d’època barroca. En primer lloc, trobem Ca l’Ardiaca amb una façana molt racional centrada per la presència simètrica del portal i del balcó en perfecta harmonia. A l’altre costat, davant l’església, s’aixeca la rectoria, ara transformada, però que en la seva època va ser un edifici força interessant. Tenia el portal al carrer veí i, mirant cap al Born, la façana lateral amb una galeria a la italiana de tres arcs. Aquesta va ser una llotja privilegiada sobre la vida social i festiva de tan singular espai urbà.

Cliqueu per veure el mapa

Cal General Morante

Cal General Morante va ser l’antiga casa de Bellveure, perquè al segle XVII els Gelabert, propietaris de la possessió, la compraren als Palou que l’havien fet construir abans del 1673. Posteriorment l’edifici fou de diferents famílies fins que, al segle XX, la va adquirir Mateu Morante i Frau (1934), conegut militar pel qual es manté el topònim actual.

Can Morante, tant per la seva situació com pel seu bon estat és, sens dubte, un dels millors casals de Binissalem. El seu buc s’alça com un bloc compacte de pedra alineat de forma esbiaixada amb el carrer, un dels més importants del poble, conegut històricament amb diversos noms: de la Socorrada, Major o camí de Bellveure. La façana presenta un joc simètric d’obertures format per quatre finestres i el portal rodó, rematat per un balcó al mig. Un detall singular que l’emparenta amb les cases senyorials de Palma, és el porxo amb columnes octogonals i la volada de fusta.

A l’interior destaca l’entrada amb l’arc rebaixat sobre pilastres i un curiós portal al fons, rematat per un frontó triangular amb plints i boles de pedra, tot d’un estil manierista popular. Tampoc no podem oblidar l’interès de l’entrespolat amb dibuixos geomètrics formats per còdols i macs que llambregen polits pel pas del temps.

Cliqueu per veure el mapa

Can Enric Sureda

Abans de seguir carrer amunt, val la pena que contempleu la façana lateral de Can Enric Sureda. Fixeu-vos en l’harmonia que tenen les tres finestres obertes en disposició triangular, tot remarcant un ritme visual ascendent que troba resposta en la quarta finestra oberta al porxo.

Cliqueu per veure el mapa

Can Garriga

També coneguda com Can Torró, Can Garriga és un casal singular que destaca per la llargària de la seva façana i pel pati barroc que s’alça a continuació de l’entrada. Aquest edifici, ja el 1728, era la casa més valuosa del poble, reconstruïda sobre propietats anteriors des del segle XVII. Les reformes s’han d’atribuir als Garriga, una família de notaris, i als seus successors, els Costurer, dels quals en fou un il·lustre descendent el jesuïta Jaume Costurer i Garriga (1657—1715).

La façana manté el portal rodó de pedra viva, un balcó situat de forma asimètrica i una llarga filera de finestres d’àmplia motllura a la planta principal. A través del camí d’entrada s’arriba al pati que s’assimila als de la ciutat, a l‘igual que el de Can Gelabert de la Portella. El conjunt destaca pels dos arcs carpanells que arrenquen sobre columnes de factura barroca. Ben a prop s’hi troba el gran coll de font amb les ferramentes d’on penja la corriola. Malgrat trobar-nos en un espai arquitectònic inacabat, hem de dir que aquest lloc té un encís particular, perquè posseeix una romàntica perspectiva cap al jardí-hort on s’alça una típica pèrgola amb columnes i pedrissos.

Cliqueu per veure el mapa

Can Marc

Can Marc és un altre bon exemple de casal de l‘època barroca que destaca per la façana de principis del segle XVIII, posteriorment reformada sobre el 1770 amb tres balcons decorats amb ferros artístics d’estil Lluís XV. Això explica l’asimetria que s’observa entre el portal rodó i el balcó central.

Casa principal de la família Salom de la Torre, l’edifici es conserva de forma esplèndida i manté tots els elements propis del que era una casa de la mà major binissalemera. Destaquen el celler, els dos cups, els estables, el corral i l’hort del darrere, a més dels interiors.

Una de les millors parts de Can Marc és la planta baixa, on apareix l’entrada amb dos arcs que remarquen les tres crugies existents. A la del fons s’alça la caixa d’escala que dóna accés a la planta superior. Des de l’entrada hi ha un portal directe al celler i també es passa als estudis, al menjador i a la cuina. La presència d’alguns mobles típics ajuda a revifar l’ambient tradicional de la casa mallorquina.

Cliqueu per veure el mapa

Can Moià

Per últim, volem remarcar l’existència de nombrosos casals situats al centre històric de Binissalem que s’adapten, en més o manco variants, a les tipologies comentades. Alguns d’ells resten un poc apartats com, per exemple, els que hi ha a Robines: Can Moià, Can Julianoi, Can Garrover, etc. Un bon complement de les cases són les dependències annexes on s’obren belles portasses per als carros i les tàpies que tanquen corrals i horts.

Cliqueu per veure el mapa