Festes des Vermar 2014 – LXII Homenatge a la vellesa