Ciutat Educadora

QUÈ ENTENEM PER BINISSALEM CIUTAT EDUCADORA?

L’adhesió de Binissalem a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) el 26 de juny de 2016 suposa l’inici del compromís per part del Govern local i la ciutadania de Binissalem a promoure i complir els principis estipulats al full de ruta de la Carta de Ciutats Educadores.

Entre aquests principis, destaquen l’obertura de l’educació més enllà de l’escola i les pròpies famílies, cobrant també especial importància les entitats, associacions, grups informals i tots els ciutadans i ciutadanes com a agents educadors.

Binissalem Ciutat Educadora té l’objectiu de fomentar l’associacionisme i, seguint la premissa que l’educació no té edat, pretén també que es facin actuacions educadores amb grups de població de distinta edat (intergeneracionalitat). A més a més, Binissalem s’ha de comprometre a preservar la identitat del poble a través del coneixement i difusió del patrimoni cultural i històric i esforçar-se per incloure a la població nouvinguda i sectors de població amb característiques socioeconòmiqes variades (diversitat cultural, atenció al col•lectiu en risc d’exclusió) a les festes i activitats municipals.

La participació ciutadana és un element clau juntament amb el bon ús dels espais públics, com també ho és la formació de les famílies i la creació de comissions i organismes formats per representants de diferents sectors del poble.

Per a fer realitat els principis de la ciutat educadora, a Binissalem s’elabora el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). Aquest s’inicia amb un estudi educatiu del municipi en el qual hi participen el professorat i alumnes dels centres educatius, les famílies, associacions i entitats informals, juntament amb la col•laboració de les diferents àrees de l’Ajuntament i dels grups polítics municipals. Al mes d’octubre es realitzaran grups de participació formats per diferents àrees (agents d’educació, salut, serveis socials, serveis culturals, esportius, associacions…) per tal d’establir les línies d’actuació del projecte que parteixin de les prioritats que s’han detectat al previ estudi.

Àrees d’Interès

Selecciona els tres àmbits que més et preocupen

Eixos Generals

Selecciona els tres eixos que prioritzes

[recaptcha]