Consell de la Infància

Què és?

El Consell de la Infància és un òrgan de participació format per infants amb edats compreses entre els 5 i els 12 anys que estan empadronats a Binissalem. La seva finalitat és la de constituir un marc de participació efectiva i permanent dels infants en les decisions que es prenguin al poble de Binissalem.

Els nins i nines actuaren com a propis consellers i podran participar en el funcionament dels serveis municipals, en la formulació de propostes i suggeriments sobre polítiques i programes dirigits a l’àmbit de la infància, així com en tots aquells assumptes que els afecten o que els poden afectar. El president ha de ser el batlle o batllessa i el secretari ha de ser el/ la regidor/a d’educació o la persona en qui delega.

Entre els tècnics de suport (sense dret a vot) s’hi trobaran la tècnica educativa, l’educadora social, la pediatra i el Tècnic de Ciutat Educadora.

Activitat relacionada:
I jornada tècnica en democràcia i participació infantil i juvenil

El dissabte 27 de maig de 2017, na Sílvia (Tècnica Educativa), na Marian (Educadora Social) i en Baltasar (Tècnic de Ciutat Educadora) assistiren a la I Jornada Tècnica en Democràcia i Participació Infantil i Juvenil que va tenir lloc al Centre Social de la Tercera Edat de Santanyí. La primera ponència va ser dut a terme pel Consell Infantil Juvenil de Santanyí i del Consell de Mallorca. Acte seguit, diferents experts establiren línies de debat entorn a les estratègies per aconseguir una major participació de la població infantil i juvenil. Per la tarda, tingueren lloc els respectius Tallers.

El propòsit de participar a aquestes Jornades es deu a la motivació de crear a Binissalem un Consell de la Infància, un òrgan de participació on els infants empadronats a Binissalem d’entre 5 i 12 anys tinguin un canal de participació efectiva i permanent en les decisions que es prenguin al poble. Els nins i nines actuarien com a propis consellers i podrien participar en el funcionament dels serveis municipals i formular propostes sobre polítiques dirigides a la infància i altres aspectes que els puguin afectar.