Introducció

L’adhesió de Binissalem com a Ciutat Educadora:
l’inici del camí

La proposta d’adherir el poble de Binissalem a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) va sorgir per part del Consell Escolar Municipal (CEM), el qual està format per representants de tots els centres educatius locals, grups municipals i regidors del municipi, a més d’equips directius, AMIPAS, Centre de Salut o altres agents com el policia tutor o la Tècnica educativa, entre d’altres.

L’AICE és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1994 que col·labora amb els Governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta dels pobles i ciutats que la composen. (AICE, 2017). Aquesta organització pretén que l’educació es converteixi en una eina de transformació social, fomentant la necessitat de formació al llarg de tota la vida, el diàleg i intercanvi entre les generacions, el respecte a la diversitat o la preservació de la pròpia identitat local.

La iniciativa de convertir Binissalem amb una Ciutat Educadora fou aprovada al Ple Municipal. S’exploraren les experiències d’altres comunitats adherides com la de Mataró, Vendrell o Ciutadella. Aquesta última presentà el seu Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) a Binissalem: l’estudi educatiu de Ciutadella i el Pla d’actuació que definiren per donar resposta a les necessitats detectades pels ciutadans/es ciutadellencs/ques.

L’adhesió de Binissalem com a Ciutat Educadora va tenir lloc el 26 de juny de 2016, essent uns dels pocs municipis amb menys de 10.000 habitants que s’ha unit a l’AICE. De fet, Binissalem és el primer poble de Mallorca que es troba associada a aquest organisme i el segon municipi mallorquí després de Palma. Pel que fa a la resta d’Illes, Eivissa i, en el cas de Menorca: Ciutadella, Maó i Ferreries es troben constituïts també com a ciutat educadora.

El 24 i el 25 de gener de 2017 es realitzaren els primers seminaris de participació de ciutat educadora en el qual hi assistiren nombroses associacions i entitats del poble, així com també es contà amb l’assistència dels professionals de l’administració pública i el consultori. Entre les propostes que presentaren els primers, destacaren la creació d’espais educatius per infants i adolescents, la possibilitat de realitzar una fira e l’educació o de realitzar activitats entre població de diferent generació. Per part de l’Administració, en canvi, es posà l’accent en la necessitat d’elaborar programacions interdepartamentals (projectes comuns) i divulgació del patrimoni i de les costums autòctones.

Per altra banda, els dies 23 i 24 de març de 2017 l’Ajuntament de Binissalem participà per primera vegada a l’Assemblea General de l’AICE que va tenir lloc a Granollers. Allà va ser on a Binissalem li va ser concedida l’acreditació com a ciutat educadora juntament amb les altres noves comunitats que s’hi havien incorporat.