Consell Escolar Municipal

Què és?

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de consulta i de participació d’aquells agents o sectors afectats en la programació de l’ensenyament –no universitari– dins l’àmbit municipal de Binissalem. D’aquesta manera, els centres escolars representats són els d’educació infantil, primària i secundària.

Per quins agents està format?

El Consell està format per un president ( Batle del municipi o regidor en qui delegui), un Vicepresident (elegit per l’Ajuntament entre els membres del Consell) i les vocalies (no poden excedir de trenta membres). Entre aquestes últimes, s’hi troba un representant de cada grup polític municipal, professors i integrants de l’equip directiu, com també pares i mares de l’IES Binissalem, CEIP Robines, CEIP Binissalem, l’Assumpció i l’escoleta municipal Binipetit. També hi tenen representació els centres privats de Menudall, Busquetes i l’escola privada Waldorf. L’adhesió recent de “Sa Llavor” suposarà la reorganització en la composició dels participants vocals.

En el cas de l’Assumpció i de l’IES Binissalem, aquests centres compten també amb dos alumnes de secundària i dos membres del personal administratiu. Entre d’altres figures vocals, destaquem la presència de GADMA (associació ecològica), el Policia Tutor, un representant del Centre de Salut de Binissalem i la Tècnica Educativa Municipal.

  • Funcions del CEM

    El CEM té la funció de realitzar un treball en xarxa on s’informi i es debati sobre els convenis i acords amb l’administració educativa que afectin l’ensenyament dins el municipi, els serveis educatius complementaris i activitats extraescolars, la creació, modificació o manteniment de centres docent, la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials entre tots els centres del poble o la realització de llibres de text.

    A més, el Consell Escolar es converteix en un espai per a poder distribuir i difondre materials didàctics que promocionin els valors patrimonials i d’identitat de Binissalem, tractar l’escolarització de la població escolar del municipi o la realització de projectes relacionats amb les necessitats educatives locals com el Projecte de Ciutat Educadora.

  • Altres aspectes a tenir en compte

    El CEM elabora bianualment una memòria sobre les actuacions realitzades. A més, cada curs escolar s’elabora un informe sobre la situació educativa de Binissalem que es remet a l’Ajuntament i a la Conselleria d’Educació de Govern de les Illes Balears.