Fase III: Presentació final del projecte

El projecte de Ciutat Educadora es troba en procés d’estudi (fase I)