Fase I: Estudi

Enquestes a les associacions i entitats del poble

Partint del principi que “tots educam” i les escoles i les famílies no són els únics agents educadors a Binissalem, les associacions i entitats del poble són també els grans protagonistes de l’estudi educatiu del municipi. Els presidents o altres representants de cada associació realitzen enquestes de manera personalitzada amb el Tècnic de Ciutat Educadora on exposen quines són les principals activitats que realitzen, expressen les necessitats educatives i culturals que han detectat al poble i també, elaboren propostes per aconseguir augmentar la participació de la ciutadania en el Projecte de Ciutat Educadora.

Enquestes a les Àrees de l’Ajuntament i altres òrgans i/o serveis institucionals

Les diferents àrees de l’Ajuntament de Binissalem i altres òrgans i serveis institucionals com la Mancomunitat del Raiguer o el Jutjat de Pau també participen a l’estudi. A banda de conèixer les necessitats culturals i educatives des de la perspectiva de cada àrea, aquest encontre es basa amb el propòsit de crear una Comissió Tècnica formada pels caps de cada departament amb la finalitat de treballar en xarxa i realitzar projectes compartits que promoguin els principis de Ciutat Educadora.

Enquestes als alumnes al CEIP Binissalem, Robines i l’Assumpció i de l’IES Binissalem

Els alumnes empadronats a Binissalem de sisè de Primària de cada col·legi i els de 1er i 3r d’ESO de l’IES Binissalem realitzen un qüestionari anònim en el que expressen les seves valoracions i opinions sobre l’educació. En el mateix, es posa especial èmfasi a l’ús de les noves tecnologies, en el coneixement de les activitats educatives i culturals que fan a Binissalem al marge del centre escolar i les actuacions socioeducatives que pensen que s’haurien de posar en marxa al municipi.

Per altra banda, els alumnes de 2n i 4rt d’ESO realitzen l’Enquesta Anònima Sobre el Consum de Drogues a l’Ensenyament de la Secundària a Espanya (ESTUDES) amb la finalitat de conèixer la prevalença de consum de substàncies estupefaents, les característiques sociodemogràfiques dels consumidors o els coneixements i actituds dels joves binissalemers davant el consum.

Enquestes al professorat de les escoles i l’Institut de Secundària de Binissalem

El professorat de les escoles i de l’Institut també realitzen un qüestionari on, a més d’expressar les necessitats educatives de Binissalem i suggerir possibles solucions, també valoren altres aspectes com la metodologia d’ensenyament, la motivació, l’absentisme o les conductes dels alumnes dintre de la classe, entre d’altres qüestions.

Enquestes a les famílies dels alumnes de les escoles i l’Institut de Secundària Obligatòria (ESO)

Les famílies també realitzen una enquesta per conèixer la seva valoració respecte de les necessitats educatives i culturals de Binissalem. De la mateixa manera, l’enquesta tracta qüestions com el contacte de les famílies amb els docents, el grau de satisfacció i participació de les famílies amb el centre o les estratègies d’afrontament que utilitzen davant les dificultats que sorgeixen en relació a l’estudi dels seus fills.

Enquestes dirigides als partits polítics de Binissalem

El Partit Popular (PP), Unió per Binissalem (UxB), MÉS per Binissalem i els Socialistes de Binissalem (PSOE) participen a l’enquesta valorant la coordinació que mantenen amb les àrees de l’Ajuntament i entitats locals, reflexionen sobre la implicació dels partits polítics en el projecte de ciutat educadora i valoren –entre d’altres coses– si Binissalem és un bon model per dur-lo a terme.

Estudi de les dades disponibles

A més de les respectives enquestes, s’utilitzaran fonts d’informació com el Padró municipal, l’Inform sobre la situació educativa de Binissalem al curs 2015-2016, el Pla Municipal de Serveis Socials 2014-2018, la Memòria dels Serveis Socials de Binissalem (2016) o les memòries que les associacions i entitats presentin, així com altres dades de l’Ajuntament, la Mancomunitat del Raiguer o del Consell de Mallorca.