Fase II: Grups de participació

Espai de debat a través de la formació de grups de participació

Aproximadament al mes d’octubre de 2017 es preveu la formació de grups de participació on els ciutadans de Binissalem puguin debatre sobre les necessitats educatives i culturals del municipi. La intenció és que els grups estiguin agrupats per àrees i/o sectors similars:

EDUCACIÓ
Professorat, Mestres/as de tots els nivells educatius, de centres públics i concertats.

SALUT
Sanitaris de diverses professions, associacions sociosanitàries.

SERVEIS SOCIALS
Treballador social, Educador Social i altres professionals, entitats del tercer sector.

SERVEIS CULTURALS
Bibliotecaris, animadors culturals, monitors, entitats socioculturals.

SERVEIS ESPORTIUS
Monitors, entrenadors de clubs esportius, esportistes de diversos nivells, entitats esportives.

ENTITATS PARTICIPATIVES
Associacions, associacions de veïns, APIMAS de tots els nivells educatius, dones, joves, persones majors i altres sectors.

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS
Petita i mitjana empresa, CAEB i altres organitzacions empresarials.

ALTRES ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL
Partits polítics, sindicats, mitjans de comunicació i altres.