Fase IV: Avaluació

El projecte de Ciutat Educadora es troba en procés d’estudi (fase I)